Privacybeleid INSTRUMA bv

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 12.03.2022

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen , waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van INSTRUMA bv U dient zich ervan bewust te zijn dat INSTRUMA bv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

INSTRUMA bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten via WEB

Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van INSTRUMA bv. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoons -gegevens waarover wij beschikken.

Gebruik van onze diensten via communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De persoonsgegevens die u ons via website, e-mail of andere berichten toezendt, (vb naam, voornaam, telefoonnummer , firma adres, e-mail adres ) worden enkel voor correspondentie met u, en alleen voor doeleinden verwerkt waarvoor u deze gegevens ter onze beschikking gesteld heeft. U heeft vanzelfsprekend het recht ten opzichte van ons, te allen tijde het gebruik van uw gegevens op te zeggen.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van INSTRUMA bv. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Veiligheid en vertrouwelijkheid persoonsgegevens

Wij garanderen de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens door :

  • dat wij uw persoonsgegevens , voor zover u deze via onze website of in het kader van een e-mail communicatie meedeelt, enkel voor het voldoen van uw wensen of vraagstelling zullen gebruiken, onze medewerkers aan zwijgplicht onderworpen zijn, onze veiligheidsmaatregelen in aangepaste omvang aan de actuele stand der techniek voldoen.
  • dat onze systemen regelmatig gecontroleerd worden , zodat wij voor eventuele mogelijke beschadiging, verlies en toegreep op bij ons bewaarde gegevens kunnen beschermen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Indien u ons persoonsgegevens heeft laten geworden en met de opslag van uw gegevens niet meer akkoord gaat of deze onjuist geworden zijn, zullen wij op een gepaste aanwijzing uw gegevens verwijderen of blokkeren of de noodzakelijke correcties doorvoeren ( voor zover dit volgens het geldend Recht mogelijk is). Op wens ontvangt u kosteloos uitleg over de persoonsgegevens die wij over u opgeslagen hebben, hiervoor volstaat een eenvoudige schriftelijke mededeling aan ons.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van “Cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Alle Cookies op onze website bevatten zuiver technische informatie, geen persoonsgegevens en worden na uw bezoek op onze website automatisch verwijderd.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

INSTRUMA bv
Veldstraat 17
3621 Rekem
+32 (0)16 81 20 18
info@instruma.be